Zabezpečení dat a sítí

Zabezpečíme Vaše data ve firmě

Analyzujeme Vaše současné zabezpečení a přístup k jednotlivým datům. Nastavíme přístupy uživatelů a možnosti nakládání s daty. Zabezpečíme Vaše firemní data jak zvenčí, tak zevnitř. Nabízíme běžná i pokročilá řešení s možností šifrování dat, či emailů.

Antiviry a antispamy s centrální správou

Navrhneme a nasadíme vhodné antivirové řešení jak na servery, počítače, tak na mobilní zařízení s centrální správou a neustálým monitoringem. Nabízíme vhodné antispamové řešení s běžnou i vícenásobnou kontrolou pro maximální ochranu.

Záloha, obnova a archivace dat

Nasadíme Vám spolehlivé zálohování, nabízíme základní i špičkové robotické systémy a velkokapacitní úložiště. Vaše data jsou základem a v případě havárie je dokážeme velmi rychle a spolehlivě obnovit. Nabízíme i archivaci dokumentů a archivaci emailů.

antivir-zdarma

 Zabezpečený přístup k datům

Firemní data jsou jednou z nejdůležitějších komodit, které firma má. Je tedy potřeba je ochránit, aby nedocházelo k jejich zneužití.
Valná většina úniků dat z firmy probíhá pomocí interních zaměstnanců, kteří mají přístup k takovým datům, které ke své práci nepotřebují, ale obsahují pro firmu citlivé údaje. Např. na sdíleném disku se nacházejí smlouvy, skeny přijatých faktur a podobně. K této sdílené složce mají pak přístup všichni zaměstnanci, jež mají přihlašovací údaje do počítačové sítě. Majitele firmy často překvapí, že k takovým datům mají přístup řadový zaměstnanci.

Zabezpeceni ocni duhovkou...otisky prstů, sken oční duhovky, hesla

K úniku dat dochází v rámci společnosti díky benevolentní politice v oblasti hesel. Nicméně složitá hesla si uživatelé nepamatují a někde si je zapisují. Optimálním řešením je proto využívat nových technologií v podobě přihlášení pomocí otisku prstu, skenu oční duhovky, či PIN kódu. Je to bezpečné, snadno zapamatovatelné a nezneužitelné.

 

Uživatelé si nepamatují hesla? Nastavíme Vám zabezpečení na otisk prstu, rozpoznání oční duhovky, či zadání PIN kódu.

 

Provedeme Vám analýzu zabezpečení IT

Analaza ITNa základě analýzy chodu firmy zjistíme, ke kterým datům v rámci firmy potřebují mít daní zaměstnanci přístup, vytvoří se jednotlivá sdílení s přesným určením, kam má mít kdo přístup. Z analýzy může také vyplynout, že je třeba nastavit pravidla pro přístup, v dnešní době populárních smartfonů, tabletů, různých USB disků a dalších zařízeních, které si mohou pracovníci nebo návštěvníci donést z domu.
I tato zařízení lze monitorovat, nastavit, kam budou mít jednotlivá zařízení přístup a to jak na úrovni operačního systému serveru, tak jednotlivých síťových prvků viz Firewally a VPN. Pomocí specializovaných software je možno také monitorovat činnost jednotlivých pracovníků viz Personální audit. Provedeme analýzu zabezpečení Vašich dat a navrhneme Vám řešení.

 

Největší riziko zneužití dat přichází zevnitř firmy, od zaměstnanců.

 

Firewally, VPN tunely, vzdálené připojení

Propojíme Vás bezpečně! Nabízíme Vám možnosti zabezpečeného vzdáleného přístupu do Vaší firmy pro Vás, Vaše zaměstnance, či subdodavatele s přesně definovanými přístupy.

Nabízíme několik hardwarových i softwarových řešení několika renomovaných výrobců.
Dnešní hektická doba po nás vyžaduje, abychom měli přístup k relevantním informacím, když nám volá zákazník nebo dodavatel. Pro moderní přenosná zařízení jako jsou tablety, ultrabooky, smartfony již existují podnikové aplikace, které nám přístup k našim datům mohou zprostředkovat pomocí vzdálených přístupů.
Je však třeba mít na vědomí také bezpečnost takového přístupu k datům mimo naši interní síť. Toto nám zabezpečí hraniční firewally a VPN.firewally-vpn-tunely-vzdalene-pripojeni

Firewally

Hraniční firewally jsou zařízení, která střeží naši síť od vnějších útoků. Zjišťují, zda požadavek na data nepřichází ze zakázaných oblastí a pokud ano, pak přístup zakáží. Moderní systémy mají také možnost nastavit, které webové stránky jsou povoleny v pracovní době. Sledují síťový provoz a vyhodnocují, zda na naši síť právě neprobíhá např. pokus o útok nebo se k nám nepokouší dostat nějaký trojský kůň. A tím zajišťují, abychom měli bezpečný přístup z firmy na internet a byli pokud možno co nejlépe ochráněni před nekalými živly na internetu.

VPN

Oproti tomu VPN nám zajišťuje bezpečné spojení mezi naší sítí a našim notebookem, tabletem, smartfonem pokud se nacházíme mimo firmu a potřebujeme se např. z jednání podívat, zda daný úkol/výrobek pro zákazníka je hotov.
VPN většinou zajišťuje hraniční firewall nebo některý ze serverů. Do firemní sítě nás vpustí na základě správně zadaného jména a hesla nebo bezpečněji digitálního certifikátu a celá komunikace je mezi zařízením a firemní sítí šifrována, aby se minimalizovala možnost odposlechnutí dat mezi těmito zařízeními.

 

Nejste si jisti svým zabezpečením? Nabízíme Vám nejen analýzu současného stavu vzdálených přístupů, ale také dodávku vhodných zařízení, nastavení a správu.

 

Archivační systémy

archivace-datNabízíme archivační systémy pro dokumenty, emaily a hlas. Nabízíme jak softwarové, tak hardwarové all in one řešení.
Archivační systémy jsou takové systémy, které nám zajišťují, že dokumenty, které je třeba archivovat, budou k dispozici.
Nejprve si musíme upřesnit, že archivace není totéž co zálohování. Zálohování slouží k obnově dat v případě havárie. Archivace slouží k tomu, abychom měli určitá data uložena tak, aby byly splněny některé zákonné požadavky. Klasickým příkladem archivace je uchovávání odeslaných faktur nebo uchovávání přijatých a odeslaných emailů.
V informačních systémech dochází v průběhu let ke změnám z důvodu změn technologických, vynucených zákonodárci a tak podobně. A tím pádem se nám v čase mění i vzhled tiskového výstupu. Ovšem dle zákonů o DPH musí být faktura k dispozici ve stejném tvaru, jako v ten den, kdy odešla k zákazníkovi.
V tomto případě nám zbývají dvě možnosti. Buď si všechny vydané faktury tisknout a ukládat do šanonů a následně fyzického archivu nebo využít archivačního systému, který každý námi definovaný tiskový výstup zarchivuje a uloží v takové podobě, v jaké jsme jej zákazníkovi odeslali. Samozřejmostí u takových systémů je možnost vyhledávání nad takovými archiváliemi, dále nemožnost jednoduchého smazání takových dokumentů.
Důvody pro archivaci emailů jsou podobné jako u archivace. Odejde pracovník a po nějaké době je potřeba zjistit jeho komunikaci se zákazníkem, aby byl dokončen projekt, který byl rozpracován. V tomto případě se podíváme do archivu jeho emailů a můžeme plynule navázat na komunikaci v rámci projektu.

 

Antiviry a antispamy

Antivirové systémy Vipre Business, instalace, správa ITAntiviry a antispamy jsou důležitou součástí Vaší bezpečnosti. Bezpečnostní hrozby se skrývají na webových stránkách, v emailech, při přenosech souborů a podobně.
Celou řadu firem ochromí napadení v podobě nejrůznějších virů, ať již šířených přes web nebo prostřednictvím emailů, či kopírováním souborů z neověřených zdrojů. Nasazením profesionálních bezpečnostních software eliminujeme toto riziko na minimum. Ve spojení s kvalitním zálohováním se pak již nemusíte obávat ani zašifrování dat v podobě vyděračských virů.

Bitdefender-logo
Naším cílem je navrhnout zákazníkovi kvalitní antiviry a antispamy. Antiviry, které nabízíme, jsou od špičkových světových výrobců. Vždy aplikujeme systémy s centrální správou, tzn. na serveru je centrální konzole, díky které hromadně nainstalujeme antiviry do všech počítačů a zařízení v celé společnosti a odsud provádíme kontroly a nastavení úrovně zabezpečení. Díky tomu odpadá ruční nastavení na každém zařízení a šetříme tak náš čas a Vaše peníze. Moderní správa antivirových systémů umožňuje pokročilá nastavení a přehled o hrozbách v celé společnosti. Díky neustálému monitoringu dokážeme včas reagovat na případné hrozby.

Antivirové systémy F-Secure, instalace, správa IT
Antivirové systémy nabízíme v několika úrovních kvalit a cenových relací. Nabízíme i systémy s několika nezávislými antivirovými motory, kdy je celá síť monitorována více antivirovými systémy bez ztráty výkonu, což dále zvyšuje bezpečnost v oblasti virů a hrozeb.

Kvalitní antispamy, které nabízíme, plní funkci nejen bezpečnostní, kdy kontrolují obsah emailů před nežádoucími hrozbami typu virů, či vyděračských emailů, ale plní také funkci filtrace nevyžádané pošty na úrovni serveru. Dokážeme tak velmi efektivně minimalizovat výskyt tzv. SPAMů ve Vaší poštovní schránce.Antivirové systémy Symantec, instalace, správa IT Antispamové systémy jsou opět centrálně spravované. Nabízíme několik cenových variant s možností více motorového zpracování emailů a tím i maximalizaci ochrany. Dnes je emailová zpráva nositelem nejčastějším způsobu ohrožení.
Eliminujte bezpečnostní hrozby a tím i prostoje v případě zavirování Vašeho IT.
Vybereme Vám vhodné systémy s ohledem na kvalitu a cenu, nainstalujeme, nakonfigurujeme a dále spravujeme pro Vaši maximální bezpečnost.

ibm-roboticke-zalohovani

Zálohování dat

Zálohování dat je vůbec nejdůležitější věcí z hlediska IT. Pamatujte, ztráta dat může zapříčinit nenahraditelné ztráty. Pokud jste někdy přišly o data, víte, jak důležité je provádět zálohu dat. Běžné systémy Vás ochrání jen do malé míry a hrozí vysoké riziko ztráty dat.

Naše společnost nabízí celou řadu ucelených řešení zálohy dat, od nejlevnějších a přesto spolehlivých řešení, až po plně automatizované a robotizované zálohy dat. Realizujeme zálohy na datová úložiště v podobě NAS, SAN a storage zařízení, páskové systémy, fyzicky oddělené zálohy apod.

Spolehlivé zálohování, od levných po speciální

Implementujeme pouze sofistikované a ověřené systémy, kde dokážeme ručit za provedené zálohy. Naše systémy jsou léty ověřeny v praxi u našich zákazníků.

 

obnova-datRychlá obnova dat

V případě jakékoli havárie, či potřeby obnovy dat zajistíme našim zákazníkům rychlou obnovu dat ze záloh. Podmínkou je využívání našich systémů záloh. Obnovit můžeme jednotlivé dokumenty až 365 dní zpětně, dle zvoleného typu zálohování. Obraťte se na nás, vytvoříme Vám systém zálohování, na který se budete moci spolehnout kdykoli. Systém zálohování můžeme neustále monitorovat. Záleží jen na Vás jaké máte požadavky. I v případě, že jste přišly o data a nejste naším zákazníkem, obraťte se na nás, pomůžeme Vám rychlým servisních zásahem a uděláme maximum pro záchranu Vašich dat.

Řešení havárií a záchrana dat

Řešíte ztrátu dat, postihla Vás havárie? Disponujeme technologiemi pro řešení havárií serverů, počítačů a dat v síti. Ne vše se dá řešit, ale čím dříve začneme, tím lépe. Dokážeme individuálně zachránit data po haváriích (v závislosti na poškození). Dokážeme přesouvat celé disky pomocí speciálních zařízení, které zkrátí dobu opravy a eliminují další ztráty dat. Dokážeme rychle reagovat v případě hrozící ztráty dat vlivem možné havárie. Řešíte havárii a ztrátu dat? Obraťte se na nás na telefonu 731 61 61 60 nebo 731 61 61 63, případně na emailu servis@4stars.cz. Uděláme vše pro záchranu Vašich dat a eliminujeme případné ztráty a obnovíme Vaše systémy do plné funkčnosti.

 

"Dělejte svůj byznys, IT nechte na nás!"

Předejte Vaše servery do naší správy!

IT serverový specialisté s více než 13 letými zkušenostmi.
Platformy Microsoft server a Linux server systémy.
Několik stovek úspěšných instalací a nasazení po celé ČR.
24 hodinová dostupnost IT specialisty pro Vaše systémy.
Profesionální správa serverů s rychlou garancí zásahu.

Mohlo by Vás zajímat!

Zabezpečení dat

Zabezpečíme a ochráníme Vaše data, servery, počítače. Postaráme se o Vás.

Zálohování dat

Implementujeme profesionální zálohování dat a dohledujeme správné provádění záloh.

Servis 24 hodin

Servis Vašeho IT  a správa počítačové sítě 24 hodin denně s garantovanou dobou zásahu.

fujitsu-logo
zalohovani-IBM Logo
lenovo_logo
debian-logo
OpenSUSE_official-logo
Red_hat_logo
Microsoft_logo
windows-server-logo
Android-logo
Apple_logo
Dell_Logo
HP-logo