Personální audit

Víte co dělají Vaši zaměstnanci?

Jste si jisti, co dělají Vaši zaměstnanci na Vašem IT během pracovní doby? Dělají opravdu svou práci, nebo se věnují v pracovní době jiným činnostem.

Důkladná analýza práce na PC

Personální audit důkladně analyzuje využívání IT techniky, spuštěných aplikací, práci v aplikací a celkového využívání počítače v pracovní době.

Zvyšte efektivitu práce

Na základě výsledků personálního auditu můžete provést opatření vedoucí ke zvýšení efektivity práce uživatelů pomocí navržených opatření.

 

Personální audit přináší skvělý obraz práce jednotlivých uživatelů.

Proč provést personální audit?

Provedením personálního auditu zjistíte, co se skutečně děje na firemních počítačích. Můžete zefektivnit práci uživatelů.

Cílem není špehování zaměstnanců, cílem je zvýšit efektivitu a konkurence schopnost Vaší firmy. Cílem rovněž je kontrola zaměstnanců, zda provádí skutečně svou práci, za kterou jsou placeni, bez dotčení jejich osobních práv.

Víte tak například, nakolik se uživatel věnuje práci v informačním systému, či naopak sociálním sítím. Dalším typickým příkladem pro využití je, najmete si asistentku na přepisování textů, kdy můžete zjistit počet jejich úhozů a tím zjistíte, zda se věnuje skutečně přepisování textů, nikoli jiné činnost. Personální audit totiž zaznamenává i úhozy na klávesnicích.

Systém sbírá informace o užívaných programech, systémech, navštívených webových stránkách, počtu úhozů, využívání síťových prostředků apod.

Personální audit přináší skvělý obraz práce jednotlivých uživatelů.

Pokud Vás zaujal personální audit, zcela jistě Vás zaujme i naše služba archivace dat, kdy dokážeme zajistit kompletní archivaci emailů. Můžete tak zjistit (bez omezení osobních práv) tok emailů směrem do firmy a z ní. Mnohdy totiž dochází k únikům dat i touto formou.

Personální audit v bodech

  • Přehled o práci uživatelů na PC
  • Detailní statistiky práce na PC
  • Možnost monitoringu určitých uživatelů
  • Eliminace nežádoucích aktivit
  • Jednorázová kontrola
  • Pravidelné kontroly
  • Zvýšení efektivity práce
  • Zajištění nápravných opatření
  • Motivace pro pracovníky
  • Skvělý nástroj pro vedení společnosti

Co je personální audit?

Personální audit provádíme pomocí specializovaného software na všech, či pouze vybraných uživatelských počítačích. Audit sbírá data z těchto počítačů a poskytuje údaje o práci na firemních počítačích. Díky tomu máte přehled, co se děje na firemních počítačích během pracovní doby. Personální audit není možné jakkoli obejít ze strany uživatelů, poskytuje přesné informace.

Díky přesným údajům vyhodnocení personálního auditu můžete provádět ve firmě různá opatření s cílem zefektivnit práci.

Informacni systemy

Proč provést personální audit?

Provedením personálního auditu zjistíte, co se skutečně děje na firemních počítačích. Můžete zefektivnit práci uživatelů.

Cílem není špehování zaměstnanců, cílem je zvýšit efektivitu a konkurence schopnost Vaší firmy. Cílem rovněž je kontrola zaměstnanců, zda provádí skutečně svou práci, za kterou jsou placeni, bez dotčení jejich osobních práv.

personalni-auditVíte tak například, nakolik se uživatel věnuje práci v informačním systému, či naopak sociálním sítím. Dalším typickým příkladem pro využití je, najmete si asistentku na přepisování textů, kdy můžete zjistit počet jejich úhozů a tím zjistíte, zda se věnuje skutečně přepisování textů, nikoli jiné činnost. Personální audit totiž zaznamenává i úhozy na klávesnicích.

Systém sbírá informace o užívaných programech, systémech, navštívených webových stránkách, počtu úhozů, využívání síťových prostředků apod.

Pokud Vás zaujal personální audit, zcela jistě Vás zaujme i naše služba archivace dat, kdy dokážeme zajistit kompletní archivaci emailů. Můžete tak zjistit (bez omezení osobních práv) tok emailů směrem do firmy a z ní. Mnohdy totiž dochází k únikům dat i touto formou.

Výsledek personálního auditu

Na základě provedeného personálního auditu můžete aplikovat změny a zvýšit produktivitu jednotlivých zaměstnanců. Zjistíte, zda se za menší produktivitou neskrývá pouze to, že uživatel zkrátka neplní svou pracovní náplň a během práce se věnuje něčemu jinému. Často také po provedení personálního auditu zákazníkovi nastavujeme nové politiky přístupů, zakazují se určité aplikace, či webové stránky a komunikační kanály, které neslouží pro práci.

Pomůžeme Vám zvýšit Vaši efektivitu práce na počítačích. Obraťte se na nás.

produktivita

Nabízíme specializované IT audity

Softwarový audit

Profesionální audit licencí a software ve Vaší firmě.

Personální audit

Zjistěte, co se děje na Vašich počítačích v pracovní době.

Tiskový audit

Audit pro následnou optimalizaci výdajů na tisk a tonerů.

Dělejte svůj byznys, IT nechte na nás!