Využíváme IT služeb společnosti 4Stars s garantovanou dobou servisního zásahu v řádu minut. Postupně rozšiřujeme naši spolupráci. Zákazníkem již 4 roky. Poměrně nový zákazník s velkým IT rozsahem v oblasti serverů. Kompletní a zcela konkrétní reference Vám poskytneme osobně na vyžádání.

Zákazník 4Stars, Manažer obchodních vztahů
obchod@4stars.cz